020-355 31 11 vastgoed@lebo.nu
Selecteer een pagina

De springtoren van het Sloterparkbad

De sprong in het diepe

DE SLOTERPLASOEVER IN DE JAREN 60

Op mooie zomerse dagen ontmoette men elkaar hier en maakte men vrienden voor het leven

DE PLATENWINKEL VAN WILLY ALBERTI AAN HET OSDORPPLEIN

GEOPEND IN 1968

HISTORIE

De roots van LEBO liggen bij de Firma Borst, destijds een grote bouwer in Amsterdam-West en Amsterdam-Zuid. In 1961 kreeg het personeel van directeur Leo Borst (zie foto) de kans een eigen bedrijf op te richten.

Als eerbetoon besloten LEBO-oprichters Andre Meerhoff en Henk van Teeffelen sr. die te Vernoemen naar Leo Borst. LEBO was vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling van Amsterdam Nieuw-West. Onze 25 woningen aan de Tussen Meer, de 56 woningen aan het Osdorpplein, de 90 woningen aan de Martini van Geffenstraat en de 60 woningen en 80 woningen aan de Marius Bauerstraat stammen allemaal uit deze tijd.

Ontstaan en ontwikkeling van Nieuw-West

De basis voor Amsterdam Nieuw-West werd gelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935. Het aantal inwoners van Amsterdam was sinds het einde van de negentiende eeuw flink toegenomen, maar huisvesting was een probleem. Na een eerdere uitbreiding in 1896 verwierf de stad in 1921 door annexatie van randgemeenten de ruimte die nodig werd geacht voor woningbouw en bedrijvigheid. Sloten, Watergraafsmeer, een deel van Nieuwer-Amstel en de noordelijke gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp en een deel van Oostzaan werden bij de gemeente Amsterdam gevoegd, die daarmee vier keer zo groot werd. In 1928 werd binnen de Dienst der Publieke Werken de afdeling Stadsontwikkeling opgericht, die de uitbreiding in goede banen moest gaan leiden. De leiding was in handen van afdelingshoofd L.S.P. Scheffer, stedenbouwkundig onderzoeker Theo K. van Lohuizen en stedenbouwkundig ontwerper Cornelis van Eesteren (zie foto).

De Wijken zijn Gebouwd volgens de open bebouwingswijze, met veel groen tussen de bebouwing. De ontwerpers onderscheidden een viertal stedelijke functies, die bij voorkeur een eigen plek dienden te krijgen: wonen, werken, recreatie en verkeer. Het werken diende zich te concentreren in de bestaande binnenstad en het aan te leggen Westelijk Havengebied. De voornaamste nieuwe woongebieden werden gepland in het westen en zuiden. Recreatie zou tussen de woon- en werkgebieden kunnen plaatsvinden, in parken en groenstroken. Hierbij paste Van Eesteren de methode van Martin Wagner uit 1915 toe. Aan de hand van vooral prognoses over de ontwikkeling van de bevolking werd een schatting gemaakt van de behoefte aan woningen, voorzieningen en industrie. Er werd een scheggenstructuur geïntroduceerd: de stad kreeg vingervormige lobben met bebouwing die naar buiten wezen, en daartussen was ruimte voor veel groen. De grootste groene scheg werd het Amsterdamse Bos.

Het oorspronkelijke plan was vooral een structuurplan: het gaf globaal aan wat waar zou moeten komen. Er werd geen concrete invulling gegeven aan de inrichting van bijvoorbeeld de woongebieden. Dat gebeurde later in allerlei partiële uitbreidingsplannen. Het was echter al snel duidelijk wat de ontwerpers in gedachte hadden: licht, lucht en ruimte, het principe van het Nieuwe Bouwen. Voor een deel was dat een antwoord op de soms overbevolkte wijken in de binnenstad. In tegenstelling tot de traditionele stad was niet de bebouwing het structuurgevende element, maar het groen en het water. De bebouwing was sober ontworpen en terughoudend geplaatst; de richting van de bouwblokken werd bepaald door de oriëntatie op de zon. Voor veel -vooral jonge Amsterdamse gezinnen- beantwoorde Nieuw-West een nieuw ideaal van stedelijk wonen werken en leven. Zij begonnen in de jaren 50-60 hier als pioniers aan hun nieuwe toekomst.

Sloterplas hart van de wijk

In het midden van het gebied ligt de Sloterplas, die gegraven werd voor de zandwinning ten behoeve van de ophoging van de omliggende tuinsteden. Al vanaf de beginjaren was dit de centale ontmoetigsplek in Nieuw-West, waar jonge gezinnen elkaar omtmoetten en waar het colectieve geheugen Van Nieuw-West werd gevormd. Ook de Nieuwe Meer werd tot een diepte van circa 30 meter uitgegraven voor deze zandwinning.

De Sloterplas met het omliggende Sloterpark vormen sinds jaar en dag het hart van de Westelijke Tuinsteden. Op mooie zomerse dagen ontmoetten jonge gezinnen elkaar hier en werden vriendschappen gesmeed voor het leven.

Stedelijke Vernieuwing

Sinds 2001 zijn er grote werkzaamheden in uitvoering in het kader van de ‘Stedelijke vernieuwing’. De basis hiervoor was het plan ‘Richting Parkstad 2015’. Vele duizenden woningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waarbij tevens een deel van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van Van Eesteren opnieuw is uitgevonden. Een van de sluitstukken van de stedelijke vernieuwing is de omgeving van het Osdorpplein dat momenteel samen met de oever wordt getransformeerd tot het kloppend van Nieuw-West. Het Osdorpplein en de Sloterplasoever die altijd al een belangrijke ontmoetingsplek vormden krijgen hiermee een nieuwe functie als ontmoetingsplek voor de veel grotere diversiteit aan mensen die tegenwoordig in Nieuw-West wonen, werken en verblijven. Van de oorsprokelijke Amsterdammers die hier in de jaren 50-60 als pioniers een nieuwe toekomst hebben gebouwd en de immigrantengezinnen die hier vanaf de jaren 70 zijn geland, tot de vele jonge mensen -studenten, kunstenaars, creatieven, young professionals, zakenmensen en toeristen- die Nieuw-West tegenwoordig ontdekken.

Steden zijn nooit af. Ze zijn voortdurend in ontwikkeling en spelen in op veranderende omstandigheden. Tegenwoordig staat de stedelijke verniewing in het teken van de ontwikkeling van Amsterdam tot een krachtig centrum van de metropoolregio. De structuurvisie Amsterdam 2040 vormt daarvoor de basis. Nieuw-West en met name de Westelijke ringzone zijn daarin benoemd tot gebieden, waarin een belangrijk deel van de stedelijke groei zich tot 2040 zal voltrekken. De binnenstad maakt de sprong over de ring en nieuw Nieuw-West zal geleidelijk steeds meer een deel van de binnenstad gaan vormen, compleet met grootstedelijke voorzieningen zoals musea, universiteitsgebouwen, belangrijke culturele evenementen, hippe uitgaansgelegenheden, zakelijke kantoor- en congresfaciliteiten, hotels en toeristische trekpleisters.

Voortrekkersrol LEBO

Als rasechte Osdorpers en betrokken huisbaas van het eerste uur voelen we ons sterk verbonden met alle ontwikkelingen in Nieuw-West. We zijn er daarom trots op om hierin een belangrijke voortrekkersrol te mogen vervullen en hieraan een stevige bijdrage te kunnen leveren. Onder andere door de ontwikkeling van Blok B en Blok C op het Osdorpplein in het kloppend hart van Centrum Nieuw-West en een nieuw horecapavalijoen aan de zuidwestoever van de Sloterplas en met de ontwikkeling van een Boutique 3-sterren Hotel met 56 kamers in de Westelijke Ringzone van Amsterdam.